Ørjan Jensen
Omslag
side 2-3
side 4-5
side 6-7
side 8-9
side 10-11
side 12-13
side 14-15
side 16-17
side 18-19
side 20-21
side 22-23
side 24-25
side 26-27
side 28-29
side 30-31
side 32-33
side 34-35
side 36-37
side 38-39
side 40-41
side 42-43
side 44-45
side 46-47
side 48-49
side 50-51

ÅRSRAPPORT

VG

omslag
2-3
4-5
6-7
8-9
12-13
10-11
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35

HANDLINGSPLAN

Akershus Fylkeskommune

kryss-i-taket-sider-omslag
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35

 

For et par år siden var jeg med på å starte opp et kryssordforlag; Kryss i taket. Det ble publisert to kryssordblader og tre andre småhefter med hjernetrim hver måned. Ansvar for design, illustrasjon, ombrekking og kontakten med trykkeriet.

KRYSSORDBLAD

Kryss i taket

PROGRAMBLAD

Den Norske Opera

 

Har levert plakater, annonser, flyers, nettanimasjon og programhefter til operaen. Her er noen av programmene.

tilbake
PORTFOLIO