Ørjan Jensen

SHORTS

MR. MUSTACHE

ANAEROBIC

SUSHI

THE EASYGAME

SUPERSHORTS

TVC

JIMBO

JAZZ

HOUSE

MOTION graphic for theatre

ISTIALIA

 

 

 

Se mer om Istialia

 

LOW BUDGET COMMERCIALS

JULIUS CÆSAR

ARCON TISANE

CAMBRIDGEKUREN

HURTIGRUTEN

SET, MODELS & PROPS

KARPE DIEM - FJERN DEG

 

Scenograf og rekvisitør for mussikkvideo.

KEEP IN A DRY PLACE &

AWAY FROM CHILDREN

 

Bidro til bygging av sett, modeller og props for animasjonsbyrået Bolex Brothers, lokalisert i Bristol.

SNACK PACK

 

Rekvisitør for reklamefilmene til Snack Pack. Et nytt produkt på markedet, regissert av Morten Tyldum.

tilbake

STOP MOTION

MOTORPSYCHO - MANMOWER

 

Samarbeidsprosjekt ved animasjonsstudiet i Volda. Har bidratt til animasjon, settbygging, modeller og prop.

PORTFOLIO